Debatt om EU: FP v. SD

En liten debatt om EU mellan Folkpartiet (för EU) och Sverigedemokraterna (emot EU). Personligen tycker jag att EU bidragit till en hel del negativa aspekter för bla. Sverige, att det kan bli svårare att sätta upp ökade skyddsåtgärder som går utöver vad EU stadgat för tex. komponenter i lastbilar, för att det skulle utgöra  kvantiativa restriktioner, den visserligen vidsträcktare yttrande- och informationsfrihet enligt stadgan men även dess större möjligheter att inskränka dessa rättigheter gentemot Sveriges inhemska rätt.
 
Men till det stora hela har EU bidragit till mycket positivt, bland annat fred (ifall Ryssland avviker ifrån detta återstår att se), att genom en gemensam politik höjt andra länders välfärd och standard. Inte att förglömma att EU även puffat Sverige framåt gällande mänskligarättigheter genom att vi, liksom alla andra länder inom EU måste anta EKMR, då vårt eget skydd i lag för mänskliga rättigheter i var tämligen bristfällig.
 
Hur som helst, denna debatt är lite rolig. Om man ställer upp i en debatt, snälla SD se till att vara lite pålästa, åtminstone googlat EU innan ni klev in i studion?
 
 
Folkpartiet v. SverigedemokraternaTrackback